page-icon

FASÁDNE OBKLADY

Po zavedení na náš trh v roku 2013 sa Timbermax stále viac presadzuje ako bezúdržbová náhrada dreva. Dôvody sú dva, a to veľmi jednoduché:

  • Timbermax skutočne vyzerá ako drevo

  • Timbermax je skutočne bezúdržbový vďaka absolútne nenasiakavému samočistiacemu povrchu.

Fasádne dosky Timbermax Exotic T138 Meranti

Drevená fasáda časom degraduje pôsobením poveternostných vplyvov a pôsobením slnečného žiarenia. Existujú kvalitné dreviny, ktoré pri použití na fasáde vyzerajú prijateľne aj bez údržby. Niekomu sa zosivené drevo, ktoré stratí farbu na slnečnom mieste už po roku páči, ale pri použití ako fasádny obklad si to treba poriadne rozmyslieť, lebo drevo nezosivie rovnomerne. Inak zosivie nekrytá plocha na južnej stene a inak na stene “za rohom”. Podobne ako na tejto fotografii:

drevena_fasada_2_strany


To je jedným z hlavných momentov, kde investori najviac ocenia prednosti fasádnych dosiek Timbermax. Okrem exkluzívneho vzhľadu, ktorý verne pripomína drevené fasády, sú to najmä tieto vlastnosti:

Vysoká farebná stálosť s 25 ročnou zárukou

Bezkonkurenčná odolnosť voči fľakom s 25 ročnou zárukou

Vysoká mechanická odolnosť povrchu

Bližšie informácie o produktoch, sortimente a prednostiach kompozitného materiálu Timbermax a jeho porovnanie s bežnými WPC terasovými doskami nájdete v týchto sekciách:

informácie o materiáli  timbermax vs. konkurencia


Fasádny obklad exotic

Odvetraná fasáda Timbermax®

Neustále stúpajúci dopyt po odvetraných fasádach ako po modernom, trvanlivom a esteticky hodnotnom riešení, dostáva stále viac do popredia moderné obkladové materiály a systémy ich kotvenia.

Drevo bolo a vždy bude jedným z najdôležitejších materiálov v našej architektúre. Jeho neopakovateľný vzhľad dáva zabudnúť na jeho mnohé nedostatky, ktoré sa dajú čiastočne eliminovať ochrannými nátermi. Doteraz sa ale nikomu nepodarilo vyrobiť chemikáliu, ktorá zabezpečí rozmerovú a tvarovú stálosť a pôvodný vzhľad dreva na fasáde na viac rokov.

Drevoplastovej fasádne profily Timbermax sú výrazným krokom vpred nielen v oblasti eliminácie nedostatkov dreva pri použití v exteriéri, ale aj v priblížení sa vzhľadu pravého dreva, konkrétne exotických drevín, ktorých vzhľad výborne zapadá do európskej aj našej architektúry, oživuje a zdôrazňuje výnimočnosť stavby.


fasádne dosky označenie

Fasádne profily

Pre obklad fasád z dosiek Timbermax EXOTIC sú určené profily T138 a T73 v mnohých farebných prevedeniach, ktoré verne pripomínajú exotické dreviny. Každá doska má originálne sfarbenie, neexistujú dva rovnaké kusy. Na každej doske je potlač s názvom produktu, typom profilu, farbou dosky a dátumom výroby. Oba typy fasádnych profilov sú konštruované tak, že je možná ich kombinácia, čím môžeme dosiahnuť efektný vzhľad fasády.


systém kotvenia fasádnych dosiek

Fasádne dosky a systém kotvenia

Tvar fasádnych profilov T138 a T73 je navrhnutý tak, aby sa zabránilo prieniku dažďa a snehu za obklad, napriek tomu, že pozdĺžna medzera medzi doskami je 2 mm. Masívna konštrukcia dosiek a vysoká tvrdosť obalu protect shell zaisťuje vysokú mechanickú odolnosť. Eventuálne bežné škrabance sa dajú jednoducho opraviť.


fasádne dosky detail

Fasáda a detaily

Pri montáži sa zameriavame na dosiahnutie maximálneho vizuálneho efektu a zachovanie čistých línií. Nepoužívame žiadne rohové, krycie lišty ani nadpájacie lišty. Všetky vonkajšie vertikálne a horizontálne rohové spoje sú riešené spojením dvoch dosiek, zapílených na 45 °. Kotvenie je skryté, bez viditeľných klipov a skrutiek.


fasádny obklad T138 - kombinácia 3 farieb Meranti, Bangkirai, Ipe

Pokládka fasádnych dosiek

Pri pozdĺžnom napájaní je maximálna odporúčaná dĺžka dosiek Timbermax inštalovaných na fasádu 3000 mm. Tomu je prispôsobený rozmerový sortiment, keďže najbežnejšie dostupná dĺžka dosiek je 2750 mm. Rozmer drevených podkonštrukčných hranolov, na ktoré sa kotví obklad je 50x40 alebo 50x30mm. Osová vzdialenosť podkladových hranolov podkonštrukcie je maximálne 500mm. Aby drevo ako podkonštrukčný materiál vydržalo mnoho rokov, impregnuje sa proti hnilobe a škodcom, ale hlavne - fasáda musí byť zhotovená ako odvetraná na eliminovanie vplyvu vlhkosti na drevo a ostatné konštrukčné materiály (murivo, izolácia…).

Pri zostavovaní plánu kladenia odporúčame navrhovať rôzne dĺžky a náhodné rozmiestnenie dosiek Timbermax, čím sa dosiahne najefektnejší a najprirodzenejší vzhľad fasády. Stále populárnejšou sa stáva plánovaná, alebo náhodná kombinácia dosiek viacerých farieb.


spojovanie fasádných dosiek

Upevnenie fasádnych dosiek

Fasádny obklad Timbermax sa kotví k podkladovej konštrukcii pomocou nerezových montážnych klipov a skrutiek. Fasádne dosky je možné inštalovať horizontálne aj vertikálne. Na drevenú, hliníkovú alebo kombinovanú podkonštrukciu. Hlavným funkčným prvkom odvetranéj fasády je odvetraná medzera minimálne 30mm. Odvetraná medzera musí byť priechodná v celej výške, tak aby bol zaistený prísun a odvod vzduchu min. 200 cm² / bm.


odolnosť fasádnych dosiek

Nulová údržba fasády

Na fasádny obklad je poskytovaná 25 ročná záruka na farebnú stálosť, odolnosť voči škvrnám a fľakom. Fasádny obklad Timbermax nevyžaduje absolútne žiadnu údržbu. Platí to hlavne pre plochy, kde je prístup dažďa. V týchto miestach je povrch doslova samočistiaci. Inde stačí použiť prúd čistej vody. Ak sú fľaky napr. z vtáčích exkrementov už zaschnuté, stačí ich jednoducho utrieť vlhkou handrou. V prípade intenzívnejšieho znečistenia je možné použiť slabý nekoncentrovaný roztok s neagresívnym saponátom, ktorým sa fasáda pomocou handry, alebo mäkkej kefky očistí, následne opláchne prúdom vody. Pre zachovanie farebnej stálosti nie je potrebné používať žiadne ochranné nátery. Dosky Timbermax sa ani nedajú natierať.


značka fasadných kotiev

Kotvenie podkoštrukcie

Pre všetky typy podkonštrukcií používame prvky od renomovaného francúzsky výrobcu Etanco. Skupina LRETANCO zaujíma vedúce miesto na Francúzskom trhu s 60 ročnou tradíciou vo výrobe upevňovacích prvkov v oblasti stavebníctva, najmä v špecifických oblastiach, ako sú odvetrané fasády a strechy. Spoločnosť LRETANCO bola založená v roku 1952 a je známa predovšetkým kvalitou svojich výrobkov, ktoré zodpovedajú Európskym predpisom. Má k dispozícii šesť výrobných závodov, centrum logistiky je v Paríži. Spoločnosť je členom asociácie AFIX (asociácia výrobcov upevňovacích prvkov.)


rozmiestnenie fasádnych kotiev

Fasádne kotvy

Horizontálne rozostupy kotviacich prvkov podkonštrukcie sú maximálne 500mm, vertikálne vzdialenosti sú závislé od hrúbky izolácie, typu obvodového muriva, výšky a geografickej polohy budovy, na ktorú sa fasáda inštaluje. Pred inštaláciou podkonštrukcie je vždy potrebné urobiť prepočet rozmiestnenie kotiev, ktorý zohľadňuje tieto faktory, tým sa zabezpečí dlhodobá bezproblémová funkčnosť odvetranéj fasády.


montáž fasády bez kotiev

Fasáda s drevenou podkonštrukciou

Použitie drevených hranolov je najlacnejší variant podkonštrukcie. Vhodné drevo musí byť v triede S0, SI podľa predpisov STN a EN. STN EN 49 1531, ktoré obsahuje maximálne 12- 15% vlhkosti a je impregnované prostriedkom proti škodcom, drevokazným hubám, plesniam a vlhkosti. Hranol má najčastejšie rozmer 50x40mm, je ohobľovaný minimálne na strane, na ktorú sa kotví obklad. Drevená podkonštrukcia sa používa pri montáži obkladu Timbermax bez použitia tepelnej izolácie, alebo maximálne do hrúbky izolácie 80 mm. Pri odvetranéj fasáde s drevenou podkonštrukciou, nie je nutné obávať sa o jej životnosť, keď je skonštruovaná z kvalitného, profesionálne spracovaného a ošetreného dreva a vďaka konštrukcii odveranej fasády je zabezepčená eliminácia vplyvu vlhkosti na drevo.


montáž fasády s pomocou kotiev

Podkoštrukcia s fasádnymi kotvami

Vprípade, že fasádny obklad Timbermax neslúži len ako dekoratívny prvok fasády, ale je súčasťou funkčnej odvetranej fasády, ktorej izolácia presahuje hrúbku 80 mm je vhodné použiť kombinovanú podkonštrukciu, ktorá umožní inštaláciu tepelnej izolácie až do hrúbky 300 mm. Skladá sa z fasádnej kotvy ISOLCO 3000P upravené galvanizovaním a smrekového hranolu rozmere 50x40 mm. Horizontálne rozostupy fasádnych kotiev sú maximálne 500 mm. Pri montáži obkladu Timbermax na drevený hranol treba na hranol nalepiť čiernu TOP pásku, ktorá zamedzí prieniku vody medzi zadnú stranu obkladu a hranol a tým sa zabráni znehodnoteniu dreva. Tiež slúži na prekrytie zvislých škár medzi jednotlivými doskami.


montáž fasády na hliníkovú konštrukciu

Hliníková podkonštrukcia

Posledný typ podkonštrukcie, ktorý sa používa pre obklad Timbermax je hliníková podkonštrukcia. Jej výhoda spočíva v nízkej hmotnosti, vysokej pevnosti a dlhej životnosti. Používa sa hlavne vtedy, ak situácia neumožňuje použiť drevené hranoly kvôli požiadavke na najmenšiu možnú stavebnú hrúbku celého systému. Tá sa dá nastaviť na minimálne 38 mm pri použití hliníkových profilov 50x15 mm. Vtedy ale treba počítať s obmedzením prevetrávacieho efektu pod fasádnym obkladom. Všetky výhody hliníkovej podkoštrukcie sa odrážajú v cene, ktorá je o niečo vyššia, ako pri použití drevenej podkonštrukcie.

Fasádne kotvy ISOLARU LR zabezpečujú odsadenie fasády o 60 až 300 mm od steny, čím je možné použiť pri tomto type podkonštrukcie hrúbku izolácie až do 300 mm. Ako nosný profil pre obklad Timbermax slúži FACALU T profil s rozmerom 80x52x2mm. Podmienka, ktorú treba zohľadniť pri montáži, je rozťažnosť hliníkových profilov. Preto odporúčame zvoliť montáž do rúk len skúseným montážnikom.


fasádna izolácia

Zateplenie fasády

Pre zaistenie tepelnej izolácie fasád používame Isover AKUPLAT je to izolačná doska zo sklených vlákien s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, má vynikajúce akustické vlastnosti z hľadiska zvukovej pohltivosti. Výhodou je ľahká manipulácia a spracovanie. V praxi je overená dlhodobá životnosť, spoľahlivá funkčnosť, ekologická a hygienická nezávadnosť. Spoločnosť ISOVER s celosvetovou pôsobnosťou, vyvíja a predáva izolačné materiály v tej najvyššej kvalite už od roku 1936.


fasádna difúzna fólia

Parozábrana

Neoddeliteľnou súčasťou odvetranéj fasády je difúzna fólia, ktorá slúži na zabezpečenie funkčnosti tepelnej izolácie. Dörken DELTA-Fassade je 200 g / m² difúzne otvorená ochranná fólia s vysokou stabilitou proti UV-žiareniu pre zateplené fasády s obkladom s otvorenými škárami. Je vyrobená zo špeciálnej vrstvenej vysoko pevnej polyesterovej textílie s vodotesným plastovým povrchom. Fólia je vodotesná s dlhodobou UV-odolnosťou zaisťuje spoľahlivú ochranu proti vonkajším vplyvom, hodnota rd len 0,02 m zabezpečí prestup vodnej pary z vnútornej strany von. Tým je zaručená funkčná a stále suchá tepelná izolácia.

Predsadené fasády

Predsadené fasády sú stále populárnejším spôsobom, ako esteticky zhodnotiť budovy a spoluvytvárať vnútornú klímu. Podobne ako pri odvetraných fasádach, hlavnou technologickou odlišnosťou oproti klasickým kontaktným fasádam je, že povrchová vrstva (fasádny obklad) nie je v priamom kontakte so zatepľovacím systémom a murivom. Úlohou predsadenej fasády okrem estetickej funkcie je predovšetkým vytvárať príjemnú klímu v interiéri a pocitovo a vizuálne zaujímavé lomy vstupujúceho svetla. Komínovým efektom, ktorý pôsobí v medzeri medzi murivom, alebo izolantom a fasádnym obkladom, sa odvádza vzduch a vlhkosť preč, čo zabezpečuje ochranu a výrazne dlhšiu životnosť muriva. V letných horúčavách zamedzuje prehrievaniu muriva a izolantu a v zime ich ochladzovaniu. Okrem šetrenia energií to prináša veľmi príjemné a zdravé vnútorné prostredie.

Predsadená fasáda


Farebné varianty dosiek Timbermax EXOTIC


PROFILY PRE FASÁDY

Fasádne dosky TIMBERMAX_EXOTIC_T138

Fasádne dosky TIMBERMAX_EXOTIC_T73


TIMBERMAX_EXOTIC_P120

TIMBERMAX_EXOTIC_P107

TIMBERMAX_EXOTIC_P60


Fasádny obklad Timbermax EXOTIC Bangkirai

Fasádny obklad Timbermax EXOTIC meranti

Fasádny obklad Timbermax EXOTIC - Meranti

Fasádny obklad Timbermax EXOTIC v kombinácii Meranti, Ipe, Garapa

Fasádny obklad Timbermax EXOTIC v kombinácii Meranti, Ipe, Bangkirai