Ceny a spôsob objednania

Cenník

Pre rýchlu orientáciu ponúkame stručný prehľad jednotlivých možností.

Najčastejšie používaný je komôrkový profil T138 (terasy, fasády, plotové výplne).
Dodávané dĺžky: 2880 mm – vo všetkých farebných variantoch
4400 a 2130 mm - na objednávku a skladom len niektoré (je potrebné sa aktuálne informovať)
Ideálna dĺžka pre pokládku tzv. parketovým spôsobom je 2880mm, aby výsledok vyznel z dizajnového hľadiska čo najlepšie.Profil T138 máme skladom v 10 farebných variantov v dĺžke 2880mm. Rozmery 4400 a 2130 máme momentálne v štyroch farebných odtieňoch. Postupne ich rozširujeme do všetkých ostatných farebných variantov.

T138


Farebnosť

Jedinečný výber až dvatsať farebných variantov.


Cenníková cena profilu T138 je 83,97 Eur/m2 bez DPH pri medzere 2 mm.

Zľavy sú poskytované individuálne po zaslaní predbežnej objednávky so všetkými položkami mailom na ponuky@timbermax.sk
Samozrejmosťou je možnosť objednať si komplet dielo na kľúč so zárukou od našej spoločnosti.

Ceny za komplet dielo na kľúč:

Nižšie uvedené ceny obsahujú kompletný materiál, montáž, dopravu a vedľajšie náklady.
Ceny neobsahujú prekrytie hrán / bokov lištami. Podľa druhu použitej lišty sú ceny za bežný meter vrátane skrutiek s farebnou hlavičkou a montáže nasledovné:
Lišta šírky 138 mm - 21,60 Eur/bm s DPH
Lišta šírky 80 mm - 15,84 Eur/bm s DPH

Obklad fasády na drevenej podkonštrukcii: 190 – 220 Eur/m2 vrátane DPH

Fasádny obklad Timbermax EXOTIC - Meranti


Terasa zmontovaná na hliníkovej podkonštrukcii: 200 – 240 Eur/m2 vrátane DPH

Terasa Timbermax EXOTIC T138 Vintage


Štandardné plotové dielce s dvoma stĺpmi – oceľové stĺpy RAL s U-profilmi, do ktorých sa zasunú dosky T138 - 750 Eur s DPH za jedno pole 2 x 2 m (4 m2) vrátane montáže

plot Timbermax EXOTIC - Meranti


Individuálnu cenovú ponuku poskytneme po obdržaní podkladov na ponuky@timbermax.sk (výkresy s rozmermi, fotografie, vizualizácie, približný odhad jednotlivých plôch…) a čo najviac informácií o podklade:
Pri fasáde druh muriva, či má byť súčasťou dodávky aj zateplenie (akým materiálom, jeho hrúbka)
Pri terase uviesť, či je podklad betón, hranaté kamenivo, štrk, či hydroizolácia a uviesť približnú stavebnú výšku vymedzenú pre terasový systém (dosky T138 + podkonštrukcia, prípadne terče), pri spádovanom podklade minimálnu a maximálnu stavebnú výšku terasy (všetko stačí odhadom).
Po obdržaní podkladov odošleme behom pár dní kompletnú cenovú ponuku, ktorá obsahuje rozpis všetkých položiek vrátane vedľajších nákladov.

Postup objednania diela na kľúč:

Po schválení cenovej ponuky zákazníkom nasleduje obhliadka stavby pre konzuláciu detailov a upresnenie ceny, ak by sa mala líšiť od ceny na cenovej ponuke. Zo skúseností sa cena väčšinou nemení, keď tak maximálne do 3%.
Finálny termín realizácie sa upresňuje až po zaplatení zálohy, zvyčajne 60%. Ak je odstup od podpisu zmluvy do realizácie dlhší, napr. 3 mesiace alebo viac, záloha sa môže zaplatiť na dva krát.
Zmluva o dielo garantuje pevnú cenu za m2 obloženej plochy, čiže zákazník zaplatí presne toľko, koľko dostane. Celková finálna cena sa vypočíta po dokončení diela a záverečnom zmeraní a zrátaní všetkých plôch vynásobením garantovanou jednotkovou cenou za m2.

Postup objednania – len nákup tovaru:

Objednávka doručená e-mailom na ponuky@timbermax.sk by mala obsahovať všetky položky čo najpresnejšie vyšpecifikované (verzia, dĺžka, počet…) s informáciou, či má zahŕňať aj dopravu. Pri objednaní tovaru aj s dopravou nie je vykládka súčasťou dopravy, ak je tovar prepravovaný externým prepravcom. V tom prípade si objednávateľ zabezpečí vykládku sám.
Údaje príjemcu: Meno, adresa, telefónický kontakt. V prípade firmy všetky potrebné fakturačné údaje a adresu vykládky s kontaktom na zodpovednú osobu.
Po obdržaní dostane zákazník predfaktúru s cenami s príslušnou zľavou.
Vyskladnenie tovaru je možné maximálne do 5 pracovných dní po zaplatení zálohovej faktúry (100% hodnoty objednávky). Nie je možná platba v hotovosti. V prípade, ak objednaný tovar nie je skladom, dodanie a platobné podmienky sa dohodnú individuálne, zvyčajne rezervačná záloha 30%, zvyšok pred samotným dodaním.